Bałtycka Wystawa Gołębi
Rasowych, Drobiu Ozdobnego
i Królików
Gdańsk 21-23.II.2020
Prezentacja Zdjęcia

Rozkładanie klatek
Sędziowie
Dzień otwarty dla szkół
Uroczyste wbijanie gwoździ
Wprowadzenie sztandaru /
rozpoczęcie wystawy
Zdjęcia z wystawy
Wręczenie nagród 1
Wręczenie nagród 2

Mnu
Zebrania związku
Wystawy
Wystawy (króliki i kury)
Giełda ptaków
Ogłoszenia
Nasz kontener
Linki
Spis treści

www.pawelse.eu/ Projektowanie stron i Grafika komputerowa